Swoją historyczną wiedzą podzielił się z nami Andrzej Owczarek, prezentując temat „Łaskowianie na drodze do Niepodległości”. Zanim jednak opowiedział o naszej „małej ojczyźnie” i jej mieszkańcach, w sposób bardzo przejrzysty i przystępny nakreślił kontekst wydarzeń z 1918 roku.

Dzięki temu licznie zgromadzona młodzież  gimnazjalna i licealna mogła zrozumieć okoliczności, w których rodziła się polska niezależność. Poznaliśmy także sylwetki osób – Łaskowian, które w bezpośredni sposób były związane z tym ważnym dla Polski i naszego regionu okresem. Spotkanie odbyło się ramach projektu prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej oraz Bibliotekę Publiczną.

Źródło: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej