KONKURS „DZIAŁAJ LOKALNIE” 2019 rozstrzygnięty!

10 czerwca 2019 r. odbyło się posiedzenie lokalnej komisji grantowej powołanej przez Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego "RAZEM" w celu rozstrzygnięcia konkursu i wyłonienia beneficjentów. W konkursie można było starać się o dofinansowanie inicjatyw społecznych służących dobru wspólnemu. W naborze zostało zgłoszonych 14 wniosków, które spełniły kryteria formalne i zostały przekazane członkom komisji do oceny merytorycznej. Komisja grantowa powołana spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządu i instytucji kultury, w składzie Małgorzata Dębkowska, Marek Górecki, Robert Jarzębak, Beata Magdziak, Anetta Mądry, pracowała na oceną wniosków w dniach 24 maja 2019 r. – 3 czerwca 2019 r.

Po analizie merytorycznej komisja podjęła decyzję o rekomendowaniu 10. projektów do otrzymania dofinansowania. Zarząd SD „RAZEM”, na podstawie listy rankingowej, przyznał dofinansowanie rekomendowanym projektom na łączną kwotę 55 000,00 zł.

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie. Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy wiele pozytywnej energii w realizacji projektów.

Lista rankingowa/ Wyniki konkursu (pdf)

Wkrótce poinformujemy o terminie podpisania i wręczenia umów. Po wręczeniu umów odbędzie się również szkolenie dla grantobiorców z zakresu procedur programu „Działaj Lokalnie”. Udział w szkoleniu jest obowiązkowy dla wnioskodawców, którzy po raz pierwszy otrzymali dotację.

Zarząd SD „RAZEM”