„Bocianicha gotuje na medal” to pierwszy projekt grantowy w formie warsztatów kulinarnych, organizowany w Ochotniczej Straży Pożarnej w Bocianisze realizowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowane przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Dobroczynne „RAZEM”.
Celem głównym projektu jest pobudzanie aktywności społecznej, zwiększenie integracji, umacnianie więzi między poszczególnymi pokoleniami, pobudzanie aspiracji życiowych, a przede wszystkim poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zorganizowanie warsztatów kulinarnych i spotkania integracyjnego na zakończenie projektu.

Projekt realizowany jest od 1 lipca 2019r do 30 września 2019r. w siedzibie OSP w Bocianisze.
Projekt adresowany jest do mieszkańców wsi Zelówek, Bocianicha oraz okolicznych wiosek.

W miesiącu sierpniu 2019r. zgodnie z planem działań odbyły się warsztaty kulinarne dla mieszkańców Miasta i Gminy Zelów.
26.08.2019 tego dnia 19 kobiet zebrało się w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej i pod okiem Szefa kuchni, pana Maćka wykorzystywały zdobytą wcześniej wiedzę teoretyczną przez wykonanie przystawek tj. tartaletki, babeczki, gniazda z tortilli.
Prowadzący warsztat doradzał jakie produkty kupić oraz jak je wykorzystać.
Uczestnicy projektu z dużym zainteresowaniem uczestniczyli w warsztatach kulinarnych, na których mogli nauczyć nowinek i ciekawostek kulinarnych.
Po przygotowaniu przystawek, uczestniczki warsztatów kulinarnych, strażacy oraz dzieci uczestników warsztatów przystąpiły do konsumpcji przepysznych potraw.
Kolejne warsztaty zaplanowano na dzień 23.09.2019r.zaś 29.09.2019r. odbędzie się podsumowanie projektu.

Ogólna wartość projektu wynosi 7.700,00 zł, z czego 6.000,00 zł to środki pozyskane z Programu „Działaj Lokalnie”, a kwota 1.700,00 zł to wkład własny finansowy i niefinansowy OSP w Bocianisze.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w projekcie. Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne.