×

Błąd

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /Media/2021/Wygielzow/1 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

Działamy Lokalnie 

Ochotnicza Straż Pożarna w Wygiełzowie od 1 lipca do 30 września 2021 roku realizuje kolejny projekt grantowy „Integracja na sportowo” dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Dobroczynne RAZEM.

Celem głównym projektu jest pobudzanie integracji i aktywności społecznej, poprawa jakości życia mieszkańców wsi Wygiełzów oraz innych przyległych wiosek.

W ramach projektu w miesiącu lipcu 2021 r. zgodnie z założeniami zrealizowano:

  1. Zorganizowano spotkanie organizacyjne, na którym omówiono cele i zadania projektu.
  2. Przygotowano projekt i wydruk ulotek, plakatów, które rozdano mieszkańcom wsi Wygiełzów i okolicznych wiosek. Ponadto plakaty i ulotki rozdysponowano w sklepach oraz wywieszono na tablicach ogłoszeń w celu promocji projektu.
  3. Zakupiono krzesła, taboret gazowy, wózek kelnerski. Zakupione w ramach projektu wyposażenie służy do bieżącej realizacji projektu oraz po zakończeniu projektu będzie służyć dla dobra wspólnego wsi przy organizacji spotkań i innych imprez okolicznościowych.
  4. Przeprowadzono 8 godzin zajęć sportowych jogi przeprowadzonych przez instruktora jogi oraz 2 godziny zajęć sportowych przeprowadzonych przez miejscowego nauczyciela wychowania fizycznego.

Joga i pozostałe ćwiczenia sportowe to świetna forma aktywności fizycznej ciesząca się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Wygiełzowa i okolicznych wiosek. Są to bardzo dobre ćwiczenia gimnastyczne dla osób w każdym wieku, które poprawiają sprawność fizyczną jak i równowagę psychiczną. Zachęcamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w naszym projekcie.

Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne.

{gallery width=515 height=515}/Media/2021/Wygielzow/1{/gallery}