logo

   KONKURS „DZIAŁAJ LOKALNIE 2022" rozstrzygnięty!

Lokalna komisja grantowa, powołana przez Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego "RAZEM" w celu rozstrzygnięcia konkursu i wyłonienia beneficjentów, odbyła dwa posiedzenia i zakończyła swoje prace na posiedzeniu w dniu 24.06.2022 r. W konkursie Działaj Lokalnie 2022 można było starać się o wsparcie finansowe projektów, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych oraz poprawie jakości życia.

W naborze zostało zgłoszonych 15 wniosków, które przekazano członkom komisji do oceny merytorycznej. Lokalna komisja grantowa w składzie: Anetta Mądry, Grzegorz Brożyński, Andrzej Kilańczyk, Piotr Tomczyk, Małgorzata Dębkowska pracowała nad oceną wniosków w dniach 25 maja – 15 czerwca 2022 r. Po analizie merytorycznej komisja podjęła decyzję o rekomendowaniu 10. projektów do otrzymania dofinansowania. Zarząd SD „RAZEM”, na podstawie listy rankingowej, przyznał dofinansowanie rekomendowanym projektom na łączną kwotę 55 000,00 zł.

Dziękujemy wszystkim organizacjom za udział w konkursie. Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy pozytywnej energii w realizacji projektów.

Lista rankingowa/ Wyniki konkursu (pdf)

W sprawie ustalenia terminu podpisania i wręczenia umów będziemy kontaktować się indywidualnie.

Przewidujemy również zorganizowanie szkolenia dla grantobiorców z zakresu procedur programu „Działaj Lokalnie”. Szkolenie będzie obowiązkowe dla wnioskodawców, którzy po raz pierwszy otrzymali dotację. Wkrótce poinformujemy Państwa o formie i terminie szkolenia.

Zarząd SD „RAZEM”