Gmina Sędziejowice w ramach konkursu grantowego Działaj Lokalnie IX, jako jedyna otrzymała dofinansowanie na dwa projekty.

 Pierwszy projekt realizowany jest przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Sędziejowicach i nosi nazwę „Sędziejowickie Dziedzictwo”. Założeniem projektu jest stworzenie czterech nowych questów na terenie gminy Sędziejowice, w celu poznania dziedzictwa historycznego oraz walorów przyrodniczych gminy oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży.

Drugi projekt pn. „Zatrzymane w kadrze”, realizowany będzie przez młodych dziennikarzy, w Zespole Szkół w Marzeninie.  Miejscem działania będą trzy sołectwa: Marzenin, Pruszków oraz Bilew. Celem tego projektu jest aktywizacja społeczności lokalnej oraz stworzenie nowej, interesującej formy nauki dla młodzieży.