STYPENDIA POMOSTOWE – PROGRAM ZAKOŃCZONY

Było to wspólne przedsięwzięcie Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości działającej w porozumieniu z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i pozarządowych organizacji lokalnych, skupionych wokół Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Batorego. Głównym sponsorem programu był Narodowy Bank Polski.

Celem Programu było wsparcie młodzieży ze wsi i miast (do 20 tys. mieszkańców) w podjęciu decyzji o kontynuowaniu nauki na studiach wyższych.

Program miał ułatwić młodzieży podjęcie dziennych studiów licencjackich i magisterskich na wszystkich kierunkach wyższych uczelni państwowych i niepaństwowych, poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszym roku studiów. Program adresowany był do stypendystów pozarządowych organizacji lokalnych współpracujących z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacją Batorego oraz innych uczniów spełniających kryteria ustalone w regulaminie.

O stypendium mogli ubiegać się uczniowie:
 • Uczęszczający do szkół średnich objętych programem stypendialnym Organizacji Lokalnej;
 • Mieszkający na wsi lub w miastach (do 20 tys. mieszkańców);
 • Pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 0,7 najniższego wynagrodzenia ogłaszanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, według stanu na dzień składania wniosku;
 • Którzy w szkole średniej osiągnęli ocenę co najmniej 4,0;
 • Warunkiem uzyskania stypendium było dostanie się na studia magisterskie w uczelniach państwowych lub niepaństwowych;
 • Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mieli dotychczasowi stypendyści Organizacji Lokalnej;
 • W przypadku gdy liczba kandydatów do stypendiów była większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w ich uzyskaniu mają w kolejności osoby, które uzyskały najwyższą średnią na świadectwie maturalnym oraz mają najniższe dochody w rodzinie;
 • Warunkiem otrzymania stypendium było:
  • w I semestrze spełnienie wymaganych kryteriów wstępnej kwalifikacji i przedłożenie Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości zawiadomienia o przyjęciu na studia;
  • w II semestrze przekazanie Fundacji zaświadczenia z uczelni o wynikach w nauce.
Program realizowany był przez stowarzyszenie w okresie 2002-2004 r.

Stypendia otrzymało 5 stypendystów na łączną kwotę 19 000,00 zł.

 

Licznik odwiedzin

DziśDziś40
WczorajWczoraj159
W tygodniuW tygodniu199
W miesiącuW miesiącu4267
ŁącznieŁącznie1265197