LOKALNY KONKURS GRANTOWY „DZIAŁAJ LOKALNIE 2024”

Stowarzyszenie Dobroczynne „RAZEM” we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Działaj Lokalnie”.

W Lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie 2024” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych oraz poprawie jakości życia.

W ramach konkursu przewidziane jest przyznanie dotacji na projekty realizowane przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, które:

  • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego;
  • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności;
  • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji;
  • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności;
  • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych;
  • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Od wnioskodawców oczekujemy pomysłów, nowych ofert, które mogą być adaptacją działań podejmowanych przez inne środowiska lub zupełnie nową propozycją. Składane do konkursu projekty mogą być rozwinięciem wcześniej podjętych działań.

  • Termin naboru wniosków: 06.05.2024 r. – 05.06.2024 r.
  • Czas trwania projektu: 3-6 miesięcy
  • Maksymalna kwota dotacji do 6.000 zł

W Konkursie mogą wziąć udział organizacje, instytucje oraz grupy, które mają siedzibę i działają na terenie gmin:  Buczek, Dobroń, Drużbice, Łask, Sędziejowice, Szczerców, Zelów.

Dla wnioskodawców programu „Działaj Lokalnie 2024” zostaną zorganizowane spotkania informacyjne. Wkrótce poinformujemy o ich terminach.

Wnioski mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem generatora społecznego, dostępnego pod adresem: https://generatorspoleczny.pl, który aktywny będzie od 06 maja 2024 do 05 czerwca 2024 r. 

 

Zapraszamy do poszukiwania inspiracji do działań na stronie: www.dzialajlokalnie.pl

 

Informacji udziela Mariusz Pelian – koordynator „Działaj Lokalnie”

e-mail: sd_razem@poczta.onet.pl

tel. 695-825-318,790-883-398

ODL Stowarzyszenie Dobroczynne „RAZEM” prowadzi konsultacje indywidualne po wcześniejszym ustaleniu terminu.

 

Do pobrania:

Regulamin Konkursu „Działaj Lokalnie 2024” - pobierz

Poglądowy wzór wniosku – NGO - pobierz

Poglądowy wzór wniosku – Grupa - pobierz

Poglądowy wzór wniosku – Inicjatywa - pobierz

 

 

Licznik odwiedzin

DziśDziś31
WczorajWczoraj339
W tygodniuW tygodniu370
W miesiącuW miesiącu6178
ŁącznieŁącznie1273662