logo

   KONKURS „DZIAŁAJ LOKALNIE 2023" rozstrzygnięty!

Lokalna komisja grantowa, powołana przez Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego "RAZEM" w celu rozstrzygnięcia konkursu i wyłonienia beneficjentów, zakończyła swoje prace na posiedzeniu w dniu 18.07.2023 r. W konkursie Działaj Lokalnie 2023 można było starać się o wsparcie finansowe projektów, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych oraz poprawie jakości życia.

Czytaj więcej...

LOKALNY KONKURS GRANTOWY „DZIAŁAJ LOKALNIE 2023”

Stowarzyszenie Dobroczynne „RAZEM” we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Działaj Lokalnie”.

W Lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie 2023” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych oraz poprawie jakości życia.

W ramach konkursu przewidziane jest przyznanie dotacji na projekty realizowane przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, które:

 • Angażują mieszkańców do współdziałania, umożliwiającego osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego.
 • Wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności.
 • Mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania – adekwatne do opisanej potrzeby oraz mierzalne rezultaty.
 • Opierają się na współpracy z partnerami instytucjonalnymi i wolontariuszami.
 • Proponują nową, atrakcyjną dla mieszkańców ofertę lub włączają nowe środowiska w prowadzone wcześniej działania.
 • Jasno określają planowane korzyści, jakie w efekcie realizacji projektu odniosą jego bezpośredni uczestnicy oraz lokalna społeczność, a także sami realizatorzy.
 • Planują kontynuowanie wybranych działań projektu i podtrzymanie aktywności środowisk lub grup społecznych po zakończeniu jego realizacji.
 • Zapewniają wymagany wkład własny.
 • Posiadają budżet adekwatny do zaplanowanych działań.

Od wnioskodawców oczekujemy pomysłów, nowych ofert, które mogą być adaptacją działań podejmowanych przez inne środowiska lub zupełnie nową propozycją. Składane do konkursu projekty mogą być rozwinięciem wcześniej podjętych działań.

 • Termin naboru wniosków: 05.05.2023 r. – 05.06.2023 r.
 • Czas trwania projektu: 3-6 miesięcy
 • Maksymalna kwota dotacji do 6.000 zł

Czytaj więcej...

 

Licznik odwiedzin

DziśDziś38
WczorajWczoraj159
W tygodniuW tygodniu197
W miesiącuW miesiącu4265
ŁącznieŁącznie1265195