W dniu 16.09.2021 r. nauczyciele oraz dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 1 im. M. Konopnickiej z oddziałami integracyjnymi w Zelowie wybrali się do Klubu Seniora w Zalesiu. Celem odwiedzin było przeprowadzenie przez nauczycieli warsztatu z seniorami pt. „Z pokolenia na pokolenie - pocztówka i jej nowe wcielenie”. Dzieci wraz z seniorami wykonały przepiękne pocztówki wykorzystując materiały, które zostały wykonane przy użyciu urządzeń zakupionych ze środków pozyskanych na realizację projektu „Pocztówkowy zawrót głowy” dofinansowanego z Działaj Lokalnie Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Warsztaty przebiegały w bardzo wesołej atmosferze. Zarówno dzieci jak i seniorzy byli bardzo zaangażowani w działania a do obejrzenia efektów ich pracy zapraszamy w poniższych linkach:

https://www.facebook.com/PS1ZELOW/videos/584477365923504/
https://www.facebook.com/325005988056422/posts/987152965175051/
https://www.facebook.com/325005988056422/posts/987156995174648/

Czytaj więcej...

ZAPROSZENIE NA WALNE ZGROMADZENIE

Na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia Dobroczynnego „RAZEM”  Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „RAZEM” zwołuje Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w Domu Kultury w Zelowie, ul. Kościuszki 74 w dniu 30 września 2021 r. (czwartek) o godz. 16:00 (w pierwszym terminie), lub w przypadku braku co najmniej połowy członków stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, o 30 minut później, tj. o godz. 16:30.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór protokolanta.
 4. Wybór przewodniczącego posiedzenia.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Zatwierdzenie regulaminu obrad (uchwała).
 7. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności stowarzyszenia w 2020 r.
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego stowarzyszenia za rok 2020, w tym:
 • bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2020 r.
 • rachunku zysków i strat za okres 01.01. 2020 r. – 31.12.2020 r.
 1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.
 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

       a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności stowarzyszenia w 2020 r.,

       b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020,

       c) przyjęcia i zatwierdzenia Programu działania na rok 2021.

 1. Sprawy różne.

 

Z poważaniem,

Prezes zarządu

Stowarzyszenia Dobroczynnego „RAZEM”

/-/ Małgorzata Dębkowska

 

Licznik odwiedzin

DziśDziś28
WczorajWczoraj131
W tygodniuW tygodniu969
W miesiącuW miesiącu2844
ŁącznieŁącznie1118033